ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง น้ำประปามีรสเค็มและกร่อยไม่เหมาะกับการนำมาบริโภค (ดื่ม)

25 มี.ค. 67