ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลพิมาย

25 เม.ย. 67
เรื่อง เตือนภัย 7 โรค ช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้มีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยจากโรคติดต่อต่างๆได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลพิมายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลพิมาย