ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ปิดการจราจรในการจัดงาน ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

23 ก.พ. 67