ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ( ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ) รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ : ตามรายละเอียด

12 มี.ค. 61