ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

19 เม.ย. 61