ประชาสัมพันธ์ “ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัย ด้านความปลอดภัยทางถนน” สำหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18 มิ.ย. 67

ประชาสัมพันธ์ “ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัย ด้านความปลอดภัยทางถนน” สำหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Z4k_5XcE3xkfvgs4JkZ3xQmdSoFqdp6J