ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567

26 ธ.ค. 66
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายชูชาติ อยู่สะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม