ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน

03 เม.ย. 67
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพิมาย และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม