ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คป.สอ) ครั้งที่ 1/2567

28 มี.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คป.สอ) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายรักเกียรติ ประสงค์ดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอพิมาย, นายก อบต.สัมฤทธิ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม