ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพิมาย

25 ธ.ค. 66
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และจสต.ธรรมการ รบไพรี เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพิมาย ณ ห้องประชุมอำเภอพิมาย ชั้น 2 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมาแจ้งว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ภายใต้การรณรงค์ครั้งนี้ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในประชุม และหัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมประชุม