ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

11 ก.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และข้าราชการ เทศบาลตำบลพิมาย ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567
โดยมี คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนทั้ง 5 วัด ช่างฝีมือทำเทียน พนักงานตำรวจจราจร และทีมงานออแกไนซ์ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย