ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน และสรุปผลการศึกษาดูงาน

21 พ.ค. 67
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน และสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดไนท์ ตลาดเมืองพิมาย และตลาดอัปสรา เข้าร่วมประชุม