ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

02 เม.ย. 67
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม