ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

01 พ.ค. 67
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม