ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

29 พ.ค. 67
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม