ประชุมเตรียมการจัดพิธีบวงสรวง พิธีเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทาน และรำสดุดีท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย ประจำปี 2567

26 มี.ค. 67
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.

นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีบวงสรวง พิธีเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทาน และรำสดุดีท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา