ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

14 ก.พ. 67