ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ภายใต้ชื่องาน “ศรัทธาบารมี พันปีเมืองพิมาย”เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี2566

27 ก.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยนายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ได้ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณลานพรหมทัต เพื่อให้สาธุชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ภายใต้ชื่องาน “ศรัทธาบารมี พันปีเมืองพิมาย” ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 (7วัน) ซึ่งมีกิจกรรมมากมายในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :