พบปะหารือ เรื่อง การจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567

18 มิ.ย. 67
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

นายนิกร โสมกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 พร้อมด้วยออแกไนซ์ ร่วมพบปะหารือกับ นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหาร เรื่อง การจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา