พิชิตโควิด-19 ไปด้วย D M H T T | กักตัวไม่กักใจ

08 ก.พ. 65

https://www.youtube.com/watch?v=9rXWiWCWfas