พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

03 มิ.ย. 67
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ณ หอประชุมอำเภอพิมาย ที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานศึกษา และประชาชนชาวอำเภอพิมาย ร่วมพิธี