พิธีบวงสรวงปราสาทหินพิมาย เนื่องในวันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566

05 พ.ย. 66
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุตส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย คณะผู้จัดงาน นักแสดง พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงปราสาทหินพิมาย เนื่องในวันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหลวงครูหนุ่ม ถาวรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านเตย ร่วมนำสวดพิธีบวงสรวงปราสาทหินพิมาย พร้อมซ้อมรำถวายมือ และซ้อมการแสดงชุด “รำพิมายปุระ”