พิธีบวงสรวงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รถขบวนแห่ในงานเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี

01 ก.พ. 67