พิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าสไบและรำสดุดี ท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย ประจำปี 2567

09 เม.ย. 67
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าสไบและรำสดุดี ท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิกร โสมกลาง ส.ส. เขต 8, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.นครราชสีมา อำเภอพิมาย เขต 2, นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมพิธี