พิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าสไบและรำสดุดี ท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย ประจำปี 2567

08 เม.ย. 67
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย ข้าราชการ เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าสไบและรำสดุดี ท้าวสุรนารี อำเภอพิมาย ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ส.ส. เขต 5, นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี