พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566

12 พ.ย. 66
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ณ กองอำนวยการแข่งเรืออำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี 1.นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับผู้แข่งขัน
2.นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย
3.นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
4.นายนิกร โสมกลาง ส.ส.เขต 5
5.นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
6.นายไสว กิตติถิรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
7.นายชนม์บันลือ วรรณธพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
8.หัวหน้าส่วนราชการฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี