พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

28 มี.ค. 67
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และประชาชนผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร