พิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

16 มี.ค. 67
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และประชาชนผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร