พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

06 ธ.ค. 66
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
โดยมี นายภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี