พิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย

06 ม.ค. 67
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ด้วย โรงเรียนพิมายวิทยา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้เข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Marching Field Show ถ้วยพระราชทานจาก “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรตติอันสูงสุด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา และประชาชนชาวอำเภอพิมายเป็นอย่างยิ่ง
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา, หัวหน้าส่วนราชการฯ, หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และประชาชน เข้าร่วมพิธี