พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

30 เม.ย. 67
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ วัดป่าคุณสัมปันนาราม ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี พระอาจารย์จรูญ คุนากโร เจ้าอาวาสวัดคุณสัมปันนาราม ผู้นำสวด พร้อมด้วย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานพิธี และ หัวหน้าส่วนราชการฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี