พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

05 ธ.ค. 66
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย