พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพนะนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

03 มิ.ย. 67
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพนะนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ หอประชุมอำเภอพิมาย และบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 10 รูป, นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย, คณะผู้บริหาร อปท., หัวหน้าส่วนราชการฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี