พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย “ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ประจำปี 2566

20 ธ.ค. 66
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย “ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมายทั้ง 13 แห่ง, หัวหน้าส่วนราชการฯ, วงดุริยางค์โรงเรียนพิมายวิทยา และประชาชน