พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566

11 พ.ย. 66
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ณ กองอำนวยการแข่งเรืออำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี 1.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี
2.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3.นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย
4.นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ส.ส.เขต 5
5.นายนิกร โสมกลาง ส.ส.เขต 5
6.นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
7.หัวหน้าส่วนราชการฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุม