พิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันศิลปะมวยไทย ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ”พิมายเมืองมวย“

25 พ.ค. 67
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันศิลปะมวยไทย ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ”พิมายเมืองมวย“ ณ ลานพรหมทัต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอำเภอพิมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอพิมาย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม