พิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

27 พ.ย. 66
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมายและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ริมลำน้ำจักราช ถนนชายชล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายนายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานกล่าวคำพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯและหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมพิธี