พิธีเปิดงานวันประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

25 พ.ย. 66
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.
นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลำน้ำจักราช ถนนชายชล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายภักดี อุสาห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานพิธีเปิด