พิธีเปิดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประจำปี 2567

04 มี.ค. 67