พิธีเปิดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

02 ก.ค. 67
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมพิธีเปิดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร “แสงธรรมนำชีวิต” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้สูงขึ้น
โดยมี พระครูสุตธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดสระเพลง พระครูสุตวรากร รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย ประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชาชน และนักเรียนที่อุปสมบท ร่วมพิธี ณ วัดสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา