พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566

12 พ.ย. 66
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการฯ มาเยี่ยมชมงานกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย, ลานกิจกรรม ณ ลานพรหมทัต, ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และชมการแสดงแสง สี เสียง ชุดการแสดง “ศรัทธาแห่งพิมาย”