พิธีเปิดวิ่งคบไฟฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

25 มี.ค. 67
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิดวิ่งคบไฟฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอำเภอพิมาย, หัวหน้าส่วนราชการฯ และกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอพิมาย เข้าร่วมพิธี