พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

30 ธ.ค. 66
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และอภปร.เทศบาลตำบลพิมาย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ หอนาฬิกา เทศบาลตำพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นฯ และหน่วยกู้ภัย เข้าร่วมพิธี