พิธีเปิดโครงการวิทยาลัยวัยหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

12 มิ.ย. 67
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีเปิดโครงการวิทยาลัยวัยหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นางสาวบุญณิสา ศุกรินทร์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นครูวิทยากร และประชาชนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ทั้ง 9 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ