พิธีเปิดโครงการสังคีตวัฒนธรรม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “สำมนักขาก่อเหตุ อาเพศกรุงลงกา”

20 ม.ค. 67