พิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

07 พ.ค. 67
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นางสาวยอดขวัญ นิลนวล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เป็นวิทยากร และคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ