พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)

02 ธ.ค. 66
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)
ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายอุทัย ชารัญจ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย กล่าวคำพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ