พิธีเปิดโครงการ ท่องเที่ยวมิติใหม่ ชมปราสาทพิมาย…ยามค่ำคืน (Phimai Night : Light Up)

15 ธ.ค. 66
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น.
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ท่องเที่ยวมิติใหม่ ชมปราสาทพิมาย…ยามค่ำคืน (Phimai Night : Light Up) ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ร่วมรับชมการแสดงวงดุริยางค์สากล โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
คีตศิลปิน (ศิลปินผู้มีหน้าที่ขับร้องเพลงชนิดต่างๆ ทั้งไทยและสากล) ของกรมศิลปากร
– อิสรพงศ์ ดอกยอ
– รัฐพงศ์ ปิติชาญ
– ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์
– ณัฐริกา เอี่ยมท่าไม้
– ดวงดาว เถาหิรัญ
– โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ
– ธนิษฐา นิลบุตร
พบกับกิจกรรมมากมายในงาน
– ชม ชิม ช้อป ตลาดโบราณ ร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นเมือง
– ชมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย (Phimai Junior Guides) นำชมปราสาทหินพิมาย
– ร่วมกิจกรรมแต่งชุดไทย/ชุดพื้นเมืองโบราณ เที่ยวปราสาทพิมาย
– ชมการบรรเลงและขับร้องบทเพลง วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
– ชมการแสดงชุด “เทวสตรีศรีพิมาย” และ “เบิ่งฟ้อน ออนซอนอีสาน” โรงเรียนพิมายวิทยา
– ชมการแสดงชุด “รำแม่มณี” ชมรมพิมายไลน์แดนซ์ ชาวชุมชนเมืองพิมาย

– ดื่มด่ำกับบรรยากาศ แสงไฟส่องสาด เรืองรอง อลังการ ตระการตา ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่งดงาม อร่ามตา เป็นที่สุด ประดุจสรวงสวรรค์ ในยามราตรี