พิธีเปิด “ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน” โกลด์บอลเฮาส์ สาขาพิมาย

11 พ.ค. 67
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.
นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน” ณ โกลด์บอลเฮาส์ สาขาพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโกลด์บอลเฮาส์ สาขาพิมาย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี