ภาพบรรยากาศโครงการวิทยาลัยวัยหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

19 มิ.ย. 67

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา